Kretsting for Akershus svømmekrets avholdes digitalt 20. april kl 20:00.

Innkalling er sendt klubbene, sammen med fullmaktsskjema. Sakspapirer kommer etter at frist for innsending av saker har gått ut.

Klubbene velger representant(er) til kretstinget på sine respektive årsmøter.

Saker som ønskes tatt opp på tinget sendes snarest til styret, og innen 6. april 2022

Dokumentene vil fortløpende legges ut her: http://www.ahsk.no/?page_id=49

Vel møtt!