Ekstra ordinært kretsting for Akershus svømmekrets avholdes digitalt 15. mai kl 20:00.

Innkalling er sendt klubbene, sammen med fullmaktsskjema.

Klubbene velger representant(er) til kretstinget på sine respektive årsmøter.

Dokumentene vil fortløpende legges ut her: http://www.ahsk.no/?page_id=49

Vel møtt!