Kurset er avlyst inntil videre, kommer tilbake til ny dato.

Akershus svømmekrets skal gjennom Ullensakersvømmerne arrangere kretsdommerkurs i svømming. Kurset holdes i det nye Jessheimbadet 5. og 12.1 2022 kl. 18:00-21:00. Det blir enkel servering under kurset.

I mellom de 2 kursdagene skal det gjennomføres et kort nettbasert kurs som man får tilgang til etter påmelding til kurset.

Kurset er gratis for kretsens deltagere. For deltagere tilknyttet klubber utenfor Akershus svømmekrets vil prisen være kr. 850,- pr. deltager. Klubben deltageren er tilknyttet vil da bli fakturert i etterkant.

Påmelding til kurset gjøres på: https://minidrett.nif.no

Spørsmål til kurset kan stilles:

Rune Gran (Dommerinstruktør NSF): rune.gran@hotmail.com

Runar Kletvang (Dommeransvarlig Ullensakersvømmerne): runar.kletvang@outlook.com

Velkommen skal dere være 🙂
Dommerinstruktør Rune Gran