Til:
Alle klubber i Akershus Svømmekrets
Nabokretser
Akershus Idrettskrets
Norges Svømmeforbund

INNKALLING TIL KRETSTING I AKERSHUS SVØMMEKRETS

Styret i Akershus Svømmekrets vil med dette invitere til Kretsting (Årsmøte)

Mandag 9. april 2018, kl. 19.00
Fellesorganisasjon (FO), Mariboesgata 13, 0506 Oslo

Vi viser til ASK’s lover § 9 «Representasjon på kretstinget»:
For medlemstall til og med 50 1 representant
For medlemstall fra 51 til og med 100 2 representanter
For medlemstall over 100 3 representanter

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstra ordinært årsmøte eller på medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste.
Forslag som ønskes behandlet på kretstinget må være kretsstyret i hende senest 26. mars 2018.

Fullstendig saksliste med dokumenter vil bli lagt ut på kretsens hjemmeside senest 2. april 2018.

Vi ber om svar vedrørende deltakelse/ikke deltagelse innen 5. april 2018 til leder@ahsk.no

Husk å medbringe utfylt fullmaktskjema, eller send denne på e-post i forkant!

Dokumenter til årets Kretsting er å finne her:
http://www.ahsk.no/?page_id=49

Velkommen!