Tilskudd for stupetrening

Styret i ASK har besluttet å støtte stupetrening i basseng med stuphøyde over 5 meter. Støtten er beregnet å dekke leie/delvis leie av stupetårn avhengig av klubbens størrelse og antall deltakere, og kan gis inntil to ganger per semester. Send søknad på e-post med opplysning om tidspunkt, antall stupere og kostnad. Samt dokumentasjon i form av faktura, kvittering o.l. Dette til vårt regnskap. Støtten beregnes med utgangspunkt i prisene for leie. Støtten gjelder i nærmiljø og/eller ved treningsleirer i inn- og utland. Merk at tilskuddet gjelder kostnader knyttet til bassengleie, ikke til treningsleir generelt.

Stupeklubbene kan søke om tilskudd opp til 2000 kroner pr semester. Søknaden skal være kretsen i hende innen 4 uker etter endt trening/opphold.

Vedtak pr. 21/01-2015

Ny oppdatering 13/5-2016

Stupeklubbene kan søke om tilskudd opp til 5000 kroner pr semester. Søknaden skal være kretsen i hende innen 4 uker etter endt trening/opphold.

Vedtak pr 13/5-2016

MaU søker arrangør til Nordisk mastermesterskap 2016

Mastersutvalget (MaU) søker aktuelle kandidater til arrangement av Nordisk mastersmesterskap (NoM) 2016.

NoM rulerer mellom medlemsnasjonene, og i 2016 er det Norges tur.

• NoM masters svømmes primært på 25 m bane, men unntaksvis på 50 hvis dette er arrangørens eneste mulighet.

• NoM er et forholdvis lite mesterskap sammenliknet med NM Masters.

• NoM arrangeres vanligvis den første helgen i oktober, noe som kolliderer med den norske høstferien. Dette gjør det vanskelig for mange klubber å avvikle et stevne i de relatere helgene, ettersom dette er de mest inntektsbringende dagene for svømmehallene.
Her åpner vi derfor for å flytte mesterskapet enten en uke fremover, dvs til den andre helgen i oktober, eller bakover til september.

• Mesterskapet avvikles over tre eller fire økter, utfra arrangørens ønske og kapasitet. De siste årene har stevnet blitt gjennomført over tre økter, med første økt fredag ettermiddag, og to økter lørdag. Bankett/felles middag følger lørdag kveld.

Fristen for å søke er så raskt som mulig, men interesserte bes kontakte: linn@kns.no innen 01.10.15

Invitasjon til møte i Aksjon Strømmensbadet

Til organisasjoner og personer som allerede er med eller som vurderer å bli med i Aksjon Strømmensbadet. Send gjerne invitasjonen videre.

Tidspunkt: Tirsdag 2. juni 2015 kl 1900-2030.
Sted: Skjetten klubbhus, Nordensvei 21, 2013 Skjetten.

Dagsorden:
1. Kort presentasjon av deltakerne – ca 5 min
2. Formålet til Aksjon Strømmensbadet – ca 15 min.
3. Status og aktiviteter så lang – ca 30 min.
4. Veien videre – ca 30 min
5. Avslutning

Håper at alle deltakere kan lese igjennom det som ligger på facebook før møtet.
Skjetten klubbhus ligger bak kunstgressbanen som igjen ligger bak Skjettensenteret. Parkering på baksiden av Skjettensenteret.

Mvh
Michael Hagring
Aksjon Strømmensbadet
michael_hagring@hotmail.com
Mob 93252638
Følg oss på facebook

Tyveri på stevner

Akershus svømmekrets ønsker å oppfordre klubbene til å advare svømmere og tilskuere ved gjennomføring av stevner at tyveri er mer utbredt og oppfordre de til å sikre sine eiendeler.

Eksempler kan være sko som settes fra seg utenfor garderoben eller svømmehallen bør låses eller tas med inn. Konkurransedrakter, mobiltelefoner og andre verdisaker bør ikke ligge i bagger uten tilsyn.

Ettersom de aller fleste svømmehaller ikke har låsbare skap så oppfordrer vi klubbene til å hjelpe hverandre med å passe på hverandres ting.

Styremedlemmer fra ulike svømmeidretter

Dagens kretsstyre er representert med bare medlemmer fra en svømmeidrett; svømming. Styret ønsker å få involvert de andre svømmeidrettene.

Valgkomitéen skal tilstrebe seg å finne kandidater til kretsstyret fra svømmekretsens ulike svømmeidretter; svømming, stup, synkron, vannpolo.

Vedtak pr. 21/01-2015

Ny hjemmeside!

newStyret i Akershus Svømmekrets har den siste tiden jobbet intenst med å få på plass en ny hjemmeside, og vi er blitt veldig fornøyd med den.

Under noen menyer er det foreløpig lite informasjon, men dette vil komme etterhvert. Vi håper våre nye nettsider faller i smak, og at du finner det du leter etter.

 

Har du spørsmål, er det noe du savner, noe du er misfornøyd med, forslag til forbedring, eller kanskje til og med ros – send oss en en-post på webmaster@ahsk.no.

Hilsen oss i Akershus Svømmekrets