Kjenner du til våre tilskudd?

Akershus svømmekrets har flere økonomiske støtter og tilskudd som gjelder alle klubbene i kretsen.

Kretsen ønsker å utvide disse økonomiske ordningen, men da trenger vi å vite hvor skoen trykker. Send e-post med forslag om nye støtteordninger, så skal vi behandle disse fortløpende.

Så hvilke økonomisk støtte og tiltak har vi?

Gratis leie av tidtakeranlegg

Dette er et midlertidig tilskudd, og vil forsvinne når pandemien og etterdønningene har gitt seg.

Økonomisk støtt; Ikke-approberte konkurranser

For alle være utøvere som ikke kan stille på approberte konkurranser. Dette være seg unge utøvere innen minipolo, stup, synkron og svømmere, men også eldre utøvere som driver med blant annet Open Water.

Økonomisk støtte; Nasjonale mesterskap

Å arrangere mesterskap koster mye, og kretsen gir støtte for mesterskapsarrangement som går i underskudd.

Tilskudd; Dypt basseng

For våre synkronsvømmere er det viktig med dypt nok basseng, slik at de får trent skikkelig.

Tilskudd; Stupetårn

For våre stupere er det viktig å kunne stupe fra tårn høyere enn 5 meter, noe de må reise til for å trene på.

Tilskudd; 50-metersbasseng

I likhet med synkronsvømmere og stupere, har noen av våre svømmere behov for å leie basseng, da langbanebasseng.

Tilskudd; Kostholdsforedrag

Kosthold er viktig, og har mye fokus i media om dagen. Kretsen gir tilskudd til klubber som ønsker gjennomføre kostholdsforedrag for utøvere og foresatte.

Tilskudd; Andre

Dette er en åpen tilskuddsordning, der klubber enten søker i forkant, eller i etterkant av arrangement o.l.

Ny kolleksjon av dommerklær

Akershus svømmekrets har inngått en tentativ avtale med Scantrade, vedrørende en kleskolleksjon for dommere i kretsen. De har gitt oss god rabatt, og klærne vil få logoen trykket på. Dette er klær som dere kjøper selv, og ikke et krav om å kjøpe. 

Før bindende avtale inngås, ønsker kretsen å lodde stemningen for dette tilbudet.

Hvis interesse, er det ingenting i veien for å utvide kolleksjonen.

Vi i kretsen håper dette vil bli tatt imot positivt, og ser frem til å høre hvordan mottakelsen blir.

Idrett og bærekraft!

Unikt samarbeid om Idrett og bærekraft med NIH

Nå kan du være med å studere Idrett og bærekraft! Viken idrettskrets har inngått samarbeid med Norges Idrettshøgskole om et spennende, modulbasert studium. Semesteravgiften blir dekket av oss for de første 100 studentene som består studiet, og som er medlem av idrettslag i Viken.

Idretten er en stor del av samfunnet! Idrettslag, idrettsråd, særforbund, særkretser trenger bedre innsikt i bærekraftig utvikling, og spesielt hvordan bærekraft er relevant for idrett på individ- og organisasjonsnivå. Vi ønsker å betale semesteravgiften for deg som blir med å øke bærekraftsforståelsen.

Interesserte søker opptak til studiet i søknadweb (link nederst). 
Send samtidig en e-post til viken@idrettsforbundet.no med navn, organsiasjonsledd og telefon nr. Da vil vi registrere deg som en del av studieopplegget i Viken idrettskrets!

Hovedmålet med emnet er kunnskap om bærekraft, med relevans for idretten:

  • Studiet gjør deg og ditt idrettslag/særforbund rustet i møte med sponsorer og samarbeidspartnere. 
  • Studiet gir deg og ditt idrettsråd oppdatert teoretisk kunnskap og nyttige forslag til praktisk anvendelse i møte med politikere og andre interessenter.
  • Studiet kan anvendes til å endre bevissthet på individ- og organisasjons nivå.
  • Studiet gir 10 studiepoeng.

Emnet er modulbasert, med følgende oppbygging:

  • Bærekraftig: Begreper og historie
  • FNs bærekraftsmål
  • Den miljømessige dimensjonen
  • Den sosiale dimensjonen
  • Den økonomiske dimensjonen
  • Idrettens arbeid med bærekraft

Søknadsfrist

1. desember (vår) Ubegrenset antall plasser.

Les mer om studiet og søk opptak her!

Hederstegn

Kjenner du noen som har gjort en god innsats for svømmeidretten –- og som fortjener et hederstegn?

Akershus svømmekrets har mange ulike hedersbevisninger som tildeles enkeltpersoner og organisasjoner for fortjenester innen svømmeidretten.

Ifølge bestemmelsene kan hedersbevisninger tildeles personer som har gjort seg fortjent av svømmeidretten. Som regel tildeles hedersbevisning organisasjoner o.l. bare ved markerte begivenheter f.eks. jubileum og lignende.

Forslag om tildeling av hedersbevisninger kan fremmes av lag tilsluttet svømmekretsen, styremedlemmer av Akershus svømmekrets og medlemmer i Hedertegnkomitéen.

Forslag/søknad sendes til Hederstegnkomitéen; hederstegn@ahsk.no

Hederstegnkomitéen fins her: Tillitsvalgte

Les mer her: Utmerkelsene og æresbevisningene

Speakerseminar

Etter innspill ønsker kretsen å lodde stemningen for og arrangere et «speakerseminar». Der både erfarne og uerfarne speakere kan delta. Vi ønsker også de som har en speaker i magen som ennå ikke har kommet frem i lyset.

Det er stilles ingen krav her, bare interesse 😊 Dette blir gratis å delta på for deltakere knyttet til klubb i kretsen.

Vi har vært i kontakt med selveste Frank Pedersen, og han er veldig positiv til å lede et slik «speakerseminar», samt dele sine erfaringer, tips og triks – og det skal sies han har noen i en velfylt ryggsekk.

Har din klubb en eller flere som kunne dra nytte av et slikt seminar?

I så fall så gi oss en tilbakemelding med navn og kontaktinformasjon, så skal vi holde de innmeldte informert om når dette seminaret kan gjennomføres.

Kontakt: leder@ahsk.no

Økonomisk støtte; Gratis leie av tidtakeranlegg

Styret i ASK har besluttet at tidtakeranlegget leies ut gratis til klubber i Akershus svømmekrets for en periode, da konkurranser med store begrensninger på deltakelse også gir begrensing i inntekter.

Kretsen dekker utleie av tidtakeranlegg for klubber innen Akershus svømmekrets så lenge det er restriksjoner i konkurransegjennomføring som fører til begrensing i deltakelse. Vedtaket gjelder i første omgang frem til og med 31/7-2021. Kretsen vil vurdere forlengelse av gratis utleie hvis behov etter dette.

Vedtaket er gjeldende fra 1/3-2021
Vedtatt: 26/2-2021

Ny oppdatering 25/8-2021
Kretsen har bestemt at denne støtten fortsetter inntil videre.
Vedtak pr. 25/8-2021

Ny oppdatering 29/9-2021
Selv om restriksjonene har blitt helt/delvis opphevet, ønsker ikke kretsen å ilegge klubbene flere kostnader knyttet til stevnegfennomføring. Kretsen har bestemt at denne støtten fortsetter ut 2021.

Vedtak pr. 29/9-2021

Kretsdommerkurs 24/4 + 8/5

NSF arrangerer kretsdommerkurs (nettkurs) 24. april 2021.
Klokken 9-14
Sted: hjemme i din egen bolig

Gratis for deltakere

Påmeldingsfrist: 22. april
Påmelding til kurset skjer på minidrett.nif.no (link)

NSF arrangerer kretsdommerkurs (nettkurs) 8. mai 2021.
Klokken 10-16
Sted: hjemme i din egen bolig

Gratis for deltakere

Påmeldingsfrist: 3. mai
Påmelding til kurset skjer på minidrett.nif.no (link)

Velkommen til kretsdommerkurs!