NIFs retningslinjer for etisk handel

NIF er medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH).
NIF er ikke selv direkte i kontakt med produsenter og arbeider derfor etter retningslinjene for etisk handel slik de er utformet av IEH.

Last ned NIFs retningslinjer for etisk handel

Se også: http://www.etiskhandel.no/