Fra NSF sine sider: https://svomming.no/forbundet/bredde-folkehelse/vill-i-vann-2/

Vill i vann
Vill i vann skal være for barn og unge som synes det er gøy å være i vann og gjøre vannaktiviteter. Vill i vann skal være et alternativt aktivitetstilbud til klubbens trenings- og konkurransepartier for barn og unge som liker å være i vann men nødvendigvis ikke ønsker konkurrere aktivt. Gjennom Vill i vann skal deltakerne prøve seg i flere vannaktiviteter i klubben og som baserer seg på å ha det gøy i vann. Hensikten er å beholde barn og unge lengre i svømmeidrettene gjennom et differensiert aktivitetstilbud.

Aktiviteten skal legge vekt på å utvikle en god grunnmotorikk og mestring, gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå. Alle barn og unge bør i sin idrett oppleve progresjon, mestring og allsidighet. Aktivitetstilbudet skal være rettet mot barn og unge som allerede har grunnleggende svømmeferdigheter, og ikke et tilbud for de som ønsker å lære å svømme. Av denne grunn retter man seg ikke mot de under 8 år.

Aktivitetstilbudet Vill i vann skal følge retningslinjer i Norges Idrettsforbund “Idrettsskole”. Les mer om NIFs idrettsskole for barn og idrettsskole for ungdom

Kontaktperson NSF
Cathrine Aa Dalen
cathrine@svomming.no
tlf: 92461659