Ikke-approberte konkurranser Akershus og Oslo krets

Kretsen gir tilskudd til klubbene for å arrangere ikke-approbert konkurranse, se under Tilskudd til ikke-approberte konkurranser.

Vår 2018

Dag Konkurranse Arrangørklubb Sted
14.-15.4 Tripp Trapp 2 Bærum Stup Bærum