Vi ønsker å minne om at søknad for å arrangere stevne i 2019 skal registreres på medley.no innen 01.09.2018 (med mindre NSF endrer tidspunktet fra tidligere år). Kretsen har frist til å godkjenne/avvise stevner innen 15.09.2018.

De fleste stevnene på terminlisten er årvisse stevner, disse vil bli prioritert i tilfelle kollisjon, se vedlagte tabell. Hvis to, eller flere, klubber ønsker stevne på en åpen helg (dvs en helg der ingen klubb har prioritet) blir det loddtrekning om hvem som får arrangere stevnet. Eventuelle kollisjoner og loddtrekning skjer kun blant klubber innad i vår krets.

Vi anbefaler også å ta hensyn til tradisjonelle stevner i Oslo krets, disse merket i kursiv. To store stevner på samme helg kan føre til utfordringer med å skaffe nok dommere.

For å arrangere stevner, må klubber også har minst 5 autoriserte dommere.
Vedtatt på Svømmetinget i 2016; regel GE52 (Generelle regler for idretten)

Merk
Fra 2019 av er LÅMØ lagt til uke 11, ÅM til uke 23 eller 24. NM sr kortbane og NM jr kortbane er slått sammen og skal arrangeres i november. UM holdes som eget mesterskap i uke 42.
Se NSFs vedtak om ny mesterskapstruktur her.