Til alle svømmeklubber i Akerhus svømmekrets,

Akershus Svømmekrets runder 30 år i 2019. I den forbindelse ønsker vi å arrangere et «Jubileumstevne» (1 dag) i løpet av 2019.

Vi søker derfor en klubb i kretsen som kan påta seg å være teknisk arrangør.
Det bør være en klubb som kan disponere en hall som har en viss tribunekapasitet.

Kretsen vil dekke kostander til blant annet premier, dommere, hall-leie samt stille med tidtageranlegg.
Overskudd for arrangementet beholdes i sin helhet av arrangerende klubb.

Hvis flere melder seg interessert vil vi foreta en loddtrekning.
Svarfrist: mandag 7. mai slik at vi kan få planlagt og lagt stevnet inn på terminlisten for 2019.

Merk, dette stevnet vil ikke gå foran andre stevner, så det må velges en åpen helg.
Det vil si en helg som ingen andre klubber i kretsen har stevner på.
Uke 6 (tidl LÅMØ-helg) er ikke aktuell, den blir opptatt fra neste år av.

E-post er sendt til alle svømmeklubbene, hvis ikke mottatt ta kontakt.