Kurs – Elektronisk tidtaking

Kretsen kan gi kurs i oppkopling av kretsens elektroniske tidtakingsutstyr (klokke, plater, resultattavle), samt instruksjon i bruken av Ares (programvaren som styrer Omega-klokken), Victoria (resultatservice), Speaker-programmet og Livetiming. Send en e-post til post@ahsk.no for avtale. Under menyvalget Tidtakersystemet finner du en del dokumentasjon.

Kurs i elektronisk tidtaking i Akershus

Kontaktinformasjon: Torbjørn Sund, torbjorn.sund@nesoya.no

2018

Dag Type Arrangørklubb Sted Mer info